Barn och ungdomar 0-21 år vars biologiska föräldrar avlidit under barnets liv efter region, kön och ålder. År 2007 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

föräldrar som avlidit Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2009-10-05
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Antal per 1000:
antal per 1000
Procent:
andel
Referenstid
Antal:
31 december respektive år
Antal per 1000:
31 december respektive år
Procent:
31 december respektive år
Datatyp
Antal:
Stock
Antal per 1000:
Stock
Procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Antal per 1000:
Nej
Procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Antal per 1000:
Nej
Procent:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0102F7