Hemmaboende barn 13-17 år med egna arbetsinkomster. Medianvärde i kr efter region, kön och ålder. År 1995 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 22 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)
Samtliga belopp i kronor avser löpande priser.
år
2010
Korrigering 2013-09-20. Under perioden 18 februari - 20 september 2013 har felaktiga medianvärden för region ”00 Riket” varit publicerade i tabellen för 2010.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Hemmaboende barn 13-17 år med egna arbetsinkomster. Medianvärde i kr:
kronor
Referenstid
Hemmaboende barn 13-17 år med egna arbetsinkomster. Medianvärde i kr:
31 december respektive år
Datatyp
Hemmaboende barn 13-17 år med egna arbetsinkomster. Medianvärde i kr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Hemmaboende barn 13-17 år med egna arbetsinkomster. Medianvärde i kr:
Nej
Säsongsrensad
Hemmaboende barn 13-17 år med egna arbetsinkomster. Medianvärde i kr:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0102BT