Barn och unga 0-21 år vars föräldrar avlidit under barnets liv efter kön, ålder och förälder som avlidit. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

föräldrar som avlidit Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

år
2014
Uppgifter för 2014 korrigerades 18 oktober 2016

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-19
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal barn:
antal
Antal per 1000:
antal per 1000
Referenstid
Antal barn:
31 december respektive år
Antal per 1000:
31 december respektive år
Datatyp
Antal barn:
Flöde
Antal per 1000:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal barn:
Nej
Antal per 1000:
Nej
Säsongsrensad
Antal barn:
Nej
Antal per 1000:
Nej
Skapad datum
2019-07-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000V5