Barn och unga 0-21 år vars föräldrar avlidit under året efter kön, ålder och förälder som avlidit. År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

föräldrar som avlidit Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-19
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal barn:
antal
Antal barn per 1000:
antal per 1000
Referenstid
Antal barn:
31 december respektive år
Antal barn per 1000:
31 december respektive år
Datatyp
Antal barn:
Flöde
Antal barn per 1000:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal barn:
Nej
Antal barn per 1000:
Nej
Säsongsrensad
Antal barn:
Nej
Antal barn per 1000:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000V6