Boendeform och genomsnittlig bostadsarea för hemmaboende barn och unga 0-21 år efter region, kön, ålder och boendeform. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

boendeform Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-19
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal barn:
antal
Genomsnittlig bostadsarea för hemmaboende barn:
bostadsarea i kvadratmeter
Referenstid
Antal barn:
31 december respektive år
Genomsnittlig bostadsarea för hemmaboende barn:
31 december respektive år
Datatyp
Antal barn:
Stock
Genomsnittlig bostadsarea för hemmaboende barn:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal barn:
Nej
Genomsnittlig bostadsarea för hemmaboende barn:
Nej
Säsongsrensad
Antal barn:
Nej
Genomsnittlig bostadsarea för hemmaboende barn:
Nej
Skapad datum
2019-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002A8