Inkomststandard (median) för hemmaboende barn och unga 0-21 år efter kön, ålder, bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. År 2014 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

föräldrarnas utbildningsnivå

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

föräldrarnas utbildningsnivå
Utbildningsnivå avser ursprungliga föräldrar (biologiska eller adoptivföräldrar)
föräldrarnas utbildningsnivå
Utbildningsnivå avser ursprungliga föräldrar (biologiska eller adoptivföräldrar)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-03-13
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Inkomststandard (median):
medianinkomst
Totalt antal i gruppen:
medianinkomst
Referenstid
Inkomststandard (median):
31 december respektive år
Totalt antal i gruppen:
31 december respektive år
Datatyp
Inkomststandard (median):
Stock
Totalt antal i gruppen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inkomststandard (median):
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Säsongsrensad
Inkomststandard (median):
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000TL