Inkomststandard (median) för hemmaboende barn och unga 0-21 år efter kön, ålder, familjetyp och antal syskon. År 2014 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

familjetyp

Totalt 4 Valda

Sök

antal hemmaboende syskon

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-03-13
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Inkomststandard (median):
medianinkomst
Totalt antal i gruppen:
medianinkomst
Referenstid
Inkomststandard (median):
31 december respektive år
Totalt antal i gruppen:
31 december respektive år
Datatyp
Inkomststandard (median):
Stock
Totalt antal i gruppen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inkomststandard (median):
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Säsongsrensad
Inkomststandard (median):
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Skapad datum
2019-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000TJ