Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år efter kön, ålder, familjetyp och antal hemmaboende syskon. År 2014 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

inkomststandard Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

familjetyp

Totalt 4 Valda

Sök

antal hemmaboende syskon

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

inkomststandard
uppgift saknas
Avser hushåll där ingen vuxen varit folkbokförd hela året eller där registrerad inkomst saknas.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-03-13
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år:
antal
Referenstid
Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år:
31 december respektive år
Datatyp
Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år:
Nej
Säsongsrensad
Inkomststandard för hemmaboende barn och unga 0-21 år:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000T7