Hemmaboende barn och unga 0-21 år vars familjer fått ekonomiskt bistånd någon gång under året efter kön, ålder, bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. År 2014 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

föräldrarnas utbildningsnivå

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser hushåll där minst en vuxen varit folkbokförd vid såväl årets början som slut och där det finns en registrerad inkomst.
föräldrarnas utbildningsnivå
Utbildningsnivå avser ursprungliga föräldrar (biologiska eller adoptivföräldrar)
föräldrarnas utbildningsnivå
Utbildningsnivå avser ursprungliga föräldrar (biologiska eller adoptivföräldrar)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-03-13
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Antal med ekonomiskt bistånd:
antal
Totalt antal i gruppen:
antal
Referenstid
Antal med ekonomiskt bistånd:
31 december respektive år
Totalt antal i gruppen:
31 december respektive år
Datatyp
Antal med ekonomiskt bistånd:
Stock
Totalt antal i gruppen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal med ekonomiskt bistånd:
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Säsongsrensad
Antal med ekonomiskt bistånd:
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000U9