Statistikdatabasen
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

inkomststandard Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inkomststandard = Kvoten mellan hushållets disponibla inkomst och hushållets baskonsumtion. Hushållets baskonsumtion består av riksnormen för försörjningsstöd 2010, schabloniserad boendeutgift, utgift för hushållsel efter hushållsstorlek, barnomsorgsutgift, lokala resor för personer 18 år eller äldre, fack- och A-kasseavgift för personer som är anställda och jobbar minst halvtid samt hemförsäkring.Baskonsumtionen har skapats för år 2010 vilket innebär att 2010 års baskonsumtion används som norm för samtliga år.
Inkomststandard, ekonomiskt bistånd ej inräknat = Inkomststandard där ekonomiskt bistånd inte ingår i den disponibla inkomsten.
tabellinnehåll
Antal barn (1000-tal)
Källa: Hushållens ekonomi (HEK)
Antal barn (1000-tal)
Beräkningar gjorda för familjer där de vuxna har bott i Sverige hela året, dvs. helårspopulationen.
Andel barn
Källa: Hushållens ekonomi (HEK)
Andel barn
Beräkningar gjorda för familjer där de vuxna har bott i Sverige hela året, dvs. helårspopulationen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Antal barn (1000-tal):
antal (1000-tal)
Felmarginal för antal barn (1000-tal):
antal (1000-tal)
Andel barn:
procent
Felmarginal för andel barn:
procentenheter
Referenstid
Antal barn (1000-tal):
31 december respektive år
Felmarginal för antal barn (1000-tal):
31 december respektive år
Andel barn:
31 december respektive år
Felmarginal för andel barn:
31 december respektive år
Datatyp
Antal barn (1000-tal):
Stock
Felmarginal för antal barn (1000-tal):
Stock
Andel barn:
Stock
Felmarginal för andel barn:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal barn (1000-tal):
Nej
Felmarginal för antal barn (1000-tal):
Nej
Andel barn:
Nej
Felmarginal för andel barn:
Nej
Säsongsrensad
Antal barn (1000-tal):
Nej
Felmarginal för antal barn (1000-tal):
Nej
Andel barn:
Nej
Felmarginal för andel barn:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0102CB