Antal och andel hemmaboende barn och unga 0-17 år efter föräldrarnas sysselsättning och utbildningsnivå. År 2005 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

förälder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

sysselsättning Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

föräldrarnas utbildningsnivå

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-02-15
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal barn:
antal
Felmarginal ±, antal:
antal
Andel barn:
andel
Felmarginal ±, andel:
andel
Datatyp
Antal barn:
Medel
Felmarginal ±, antal:
Medel
Andel barn:
Medel
Felmarginal ±, andel:
Medel
Kalenderkorrigerad
Antal barn:
Nej
Felmarginal ±, antal:
Nej
Andel barn:
Nej
Felmarginal ±, andel:
Nej
Säsongsrensad
Antal barn:
Nej
Felmarginal ±, antal:
Nej
Andel barn:
Nej
Felmarginal ±, andel:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000HL