Antal och andel hemmaboende barn och unga 0-17 år efter föräldrarnas sysselsättning och barnets ålder. År 1999 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

förälder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

sysselsättning Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
tabellinnehåll
Felmarginal ±, antal
Felmarginaler finns from. år 2005
Felmarginal ±, andel
Felmarginaler finns from. år 2005

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-02-15
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal barn:
antal
Felmarginal ±, antal:
antal
Andel barn:
andel
Felmarginal ±, andel:
andel
Datatyp
Antal barn:
Medel
Felmarginal ±, antal:
Medel
Andel barn:
Medel
Felmarginal ±, andel:
Medel
Kalenderkorrigerad
Antal barn:
Nej
Felmarginal ±, antal:
Nej
Andel barn:
Nej
Felmarginal ±, andel:
Nej
Säsongsrensad
Antal barn:
Nej
Felmarginal ±, antal:
Nej
Andel barn:
Nej
Felmarginal ±, andel:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000G3