Antal familjer och genomsnittligt antal barn per familj för familjer med hemmaboende barn och unga 0-21 år efter region, barnens ålder och familjetyp. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

barnens ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

familjetyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Genomsnittligt antal barn
Avser det genomsnittliga antalet barn i åldrarna 0-17 år om åldersgruppen 0-17 år valts och barn i åldrarna 0-21 år om åldersgruppen 0-21 år valts. Det kan även finnas äldre hemmaboende barn i familjen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-19
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal familjer:
antal
Genomsnittligt antal barn:
genomsnittligt antal
Referenstid
Antal familjer:
31 december respektive år
Genomsnittligt antal barn:
31 december respektive år
Datatyp
Antal familjer:
Stock
Genomsnittligt antal barn:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal familjer:
Nej
Genomsnittligt antal barn:
Nej
Säsongsrensad
Antal familjer:
Nej
Genomsnittligt antal barn:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002A2