Familjer med hemmaboende barn och unga 0-21 år efter antal barn. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

barnens ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

antal barn Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-19
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal familjer:
antal familjer
Referenstid
Antal familjer:
31 december respektive år
Datatyp
Antal familjer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal familjer:
Nej
Säsongsrensad
Antal familjer:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000UM