Familjer med hemmaboende barn och unga 0-21 år efter region, barnens ålder, familjetyp och antal barn i familjen. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

barnens ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

familjetyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

antal barn Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-19
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal familjer:
antal familjer
Referenstid
Antal familjer:
31 december respektive år
Datatyp
Antal familjer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal familjer:
Nej
Säsongsrensad
Antal familjer:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002A1