Adopterade barn och unga 0-21 år efter kön, ålder och typ av adoption. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

typ av adoption

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-19
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Adopterade barn och unga 0-21 år, antal:
antal
Referenstid
Adopterade barn och unga 0-21 år, antal:
31 december respektive år
Datatyp
Adopterade barn och unga 0-21 år, antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Adopterade barn och unga 0-21 år, antal:
Nej
Säsongsrensad
Adopterade barn och unga 0-21 år, antal:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000SY