Geografiskt avstånd till frånlevande förälder för hemmaboende barn och unga 0-21 år som lever skilda från en av sina biologiska föräldrar efter region, kön, ålder och avstånd till frånlevande förälder. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

avstånd till frånlevande förälder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-19
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Geografiskt avstånd till frånlevande förälder för hemmaboende barn och unga 0-21 år som lever skilda från en av sina biologiska föräldrar, antal:
antal
Referenstid
Geografiskt avstånd till frånlevande förälder för hemmaboende barn och unga 0-21 år som lever skilda från en av sina biologiska föräldrar, antal:
31 december respektive år
Datatyp
Geografiskt avstånd till frånlevande förälder för hemmaboende barn och unga 0-21 år som lever skilda från en av sina biologiska föräldrar, antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Geografiskt avstånd till frånlevande förälder för hemmaboende barn och unga 0-21 år som lever skilda från en av sina biologiska föräldrar, antal:
Ja
Säsongsrensad
Geografiskt avstånd till frånlevande förälder för hemmaboende barn och unga 0-21 år som lever skilda från en av sina biologiska föräldrar, antal:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002A7