Hemmaboende barn och unga 0-21 år vars föräldrar separerat under året efter region, kön och ålder. År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Totalt antal i gruppen
Avser antal barn som i början av året hade sammanboende föräldrar.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-19
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
andel
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
antal
Totalt antal i gruppen:
antal
Referenstid
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
31 december respektive år
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
31 december respektive år
Totalt antal i gruppen:
31 december respektive år
Datatyp
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Flöde
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Flöde
Totalt antal i gruppen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Säsongsrensad
Andel barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Antal barn och unga vars föräldrar separerat under året:
Nej
Totalt antal i gruppen:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002A4