Statistikdatabasen
Antal hemmaboende syskon bland hemmaboende barn och unga 0-21 år efter kön, ålder, familjetyp och utländsk/svensk bakgrund. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

antal hemmaboende syskon Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

familjetyp

Totalt 5 Valda

Sök

utländsk/svensk bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-11
Kontakt
Anna Nyman, SCB
+46 010-479 45 94
anna.nyman@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Referenstid
Antal:
31 december respektive år
Datatyp
Antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Skapad datum
2020-12-01
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000SZ