Indikatorer inom välfärdskomponenten sysselsättning i ULF efter region, kön, ålder och indikator. Tvåårsgenomsnitt 1980-1981 - 2004-2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 4 Valda

Sök

indikator Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Observera att ULF bygger på intervjuer i ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningarna varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks ofta som felmarginal och beror ofta både på procenttalets storlek och på antalet intervjuade i redovisningsgruppen (bastalet) - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.Uppgifter som bygger på bastal som är mindre än 41 ersätts med två punkter.
indikator
Dokumentation kopplad till redovisningen i Statistikdatabasen finns på www.scb.se/le0101 under avsnittet Fördjupad information – Läs mer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-04-26
Kontakt
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Enhet
Sysselsättning (ULF), procent:
procent
Felmarginal ± (ULF):
procentenheter
Bastal (ULF):
antal
Referenstid
Sysselsättning (ULF), procent:
Genomsnitt av 2 år
Datatyp
Sysselsättning (ULF), procent:
Flöde
Felmarginal ± (ULF):
Flöde
Bastal (ULF):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Sysselsättning (ULF), procent:
Nej
Felmarginal ± (ULF):
Nej
Bastal (ULF):
Nej
Säsongsrensad
Sysselsättning (ULF), procent:
Nej
Felmarginal ± (ULF):
Nej
Bastal (ULF):
Nej
Skapad datum
2020-08-06
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0101S4