Ohälsa och vård (ULF) efter region, ålder, kön och hälsoindikator. Rullande 3-årssumma 1980-1982 - 2004-2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

hälsoindikator Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

rullande 3-årssumma Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen av levnadsförhållanden (ULF) är en stickprovsundersökning. Uppgifter som bygger på ett litet antal intervjuer kan därför ge osäkra värden. Resultat som bygger på mindre än 41 intervjuer ersätts med två punkter i tabellen.
hälsoindikator
besökt läkare för sjukdom under en 3-mån period
Förutom läkarbesök omfattar statistiken för åren 1980-1981, 1988-1989 och 1986 även telefonkontakt med läkare. På grund av detta är andelen personer som besökt läkare något högre dessa år.
tabellinnehåll
Ohälsa och vård (ULF)
Det är viktigt att vid tabelluttag - förutom procenttal - ta ut uppgifter om konfidensintervall. Genom att studera procenttalet tillsammans med konfidensintervallet får man en bild av den statistiska säkerheten i det redovisade procenttalet. Om t ex procenttalet = 25 och halva konfidensintervallet = 3 ligger konfidensintervallet mellan 22 och 28, dvs det efterfrågade procenttalet ligger med 95 procents säkerhet någonstans mellan 22 och 28.
tabellinnehåll
Ohälsa och vård (ULF)
Det skattade procenttalet beräknas som det skattade antalet inom efterfrågad redovisningsklass, som svarat att de har en viss sjukdom eller egenskap (ja-svarare) dividerat med det skattade antalet personer i respektive klass multiplicerat med 100.
Konfidensintervall (ULF)
Konfidensintervallet är ett intervall omkring procenttalet. Halva konfidensintervallet under och halva över procenttalet Om t ex procenttalet = 25 och halva konfidensintervallet = 3 ligger konfidensintervallet mellan 22 och 28, dvs det efterfrågade procenttalet ligger med 95 procents säkerhet någonstans mellan 22 och 28.
Bastal (ULF)
Bastalet anger antalet intervjuer i en redovisningsgrupp. Uppgifter som bygger på bastal som är mindre än 41 ersätts med två punkter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-06-12
Kontakt
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Enhet
Ohälsa och vård (ULF):
procent
Konfidensintervall (ULF):
procent
Bastal (ULF):
antal
Datatyp
Ohälsa och vård (ULF):
Flöde
Konfidensintervall (ULF):
Flöde
Bastal (ULF):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ohälsa och vård (ULF):
Nej
Konfidensintervall (ULF):
Nej
Bastal (ULF):
Nej
Säsongsrensad
Ohälsa och vård (ULF):
Nej
Konfidensintervall (ULF):
Nej
Bastal (ULF):
Nej
Skapad datum
2020-08-06
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0101B1