Statistikdatabasen
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

indikator Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

indikator
Dokumentation kopplad till redovisningen i Statistikdatabasen finns på www.scb.se/le0101 under avsnittet Fördjupad information – Läs mer.
indikator
Kompletta tabeller inklusive jämförelser med övriga Europeiska länder finns på Eurostats webbsida
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
tabellinnehåll
Andel personer, procent
Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.
Skattat antal, tusental
Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
tabellinnehåll: Andel personer, procent , indikator: boendekostnader över 40% av den disponibla inkomsten
Definieras som andelen av befolkningen som lever i ett hushåll där de totala boendekostnaderna (efter bostadsbidrag) utgör mer än 40% av den totala disponibla hushållsinkomsten (exklusive bostadsbidrag).
tabellinnehåll: Andel personer, procent , indikator: låg boendestandard - läckande tak, sprickor i fönster eller trasiga väggar
Andelen av befolkningen som bor i en bostad med antingen ett läckande tak eller fuktiga väggar/golv/stomme eller röta i fönsterkarmar eller golv.
tabellinnehåll: Andel personer, procent , indikator: låg boendestandard - för mörkt i bostaden
Andelen av befolkningen som anser att deras bostad är alltför mörk och inte har tillräckligt med ljus.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-16
Kontakt
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Philip Andö, SCB
+46 010-479 40 00
philip.ando@scb.se

Enhet
Andel personer, procent:
andel
Felmarginal för andelen, procent:
andel
Skattat antal, tusental:
antal
Felmarginal för skattat antal, tusental:
antal
Datatyp
Andel personer, procent:
Flöde
Felmarginal för andelen, procent:
Flöde
Skattat antal, tusental:
Flöde
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
Säsongsrensad
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
Skapad datum
2020-09-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0101AO