Umgänge med anhöriga och vänner efter indikator, kommungrupp enligt indelningen 2011 och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental. År 2012-2013 - 2016-2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

indikator Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Kommungrupp 2011

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Indikatorerna ”Aktiv i socialt nätverk på internet varje dag” och ”Aktiv i socialt nätverk på internet minst varje månad” har från och med 11 april 2019 flyttats från Sociala relationer under "Umgänge med anhöriga och vänner" till tabellerna under Fritid: ”Internetanvändning på fritiden efter ändamål”. Detta eftersom intervjufrågan från och med 2016 omväxlande antingen ingår i Fritid eller i Sociala relationer, beroende på vilka år dessa komponenter roterar in i undersökningen. I Fritid ingår sedan tidigare år liknande frågor om internetanvändning på fritiden.
indikator
Dokumentation kopplad till redovisningen i Statistikdatabasen finns på www.scb.se/le0101 under avsnittet Fördjupad information – Läs mer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-04-24
Kontakt
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Göran Nordström, SCB
+46 010-479 50 15
goran.nordstrom@scb.se

Enhet
Andel personer, procent:
andel
Felmarginal för andelen, procent:
andel
Skattat antal, tusental:
antal
Felmarginal för skattat antal, tusental:
antal
Datatyp
Andel personer, procent:
Flöde
Felmarginal för andelen, procent:
Flöde
Skattat antal, tusental:
Flöde
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
Säsongsrensad
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
Skapad datum
2020-08-06
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE01016X