Motionsvanor efter hur ofta, utbildningsnivå och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental. År 2008-2009 - 2012-2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

typ av aktivitet Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

hur ofta de senaste 12 månaderna Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-05-23
Kontakt
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Göran Nordström, SCB
+46 010-479 50 15
goran.nordstrom@scb.se

Enhet
Andel personer, procent:
andel
Felmarginal för andelen, procent:
andel
Skattat antal, tusental:
antal
Felmarginal för skattat antal, tusental:
antal
Datatyp
Andel personer, procent:
Flöde
Felmarginal för andelen, procent:
Flöde
Skattat antal, tusental:
Flöde
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
Säsongsrensad
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
Skapad datum
2020-08-06
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE010102