Längd-, vikt- och BMI-medelvärden efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Medelvärden. År 2008-2009 - 2018-2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

indikator Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

indikator
Dokumentation kopplad till redovisningen i Statistikdatabasen finns på www.scb.se/le0101 under avsnittet Fördjupad information – Läs mer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-21
Kontakt
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Enhet
Medelvärde:
andel
Felmarginal för medelvärde:
andel
Medelvärde, tusental:
antal
Felmarginal för medelvärdel, tusental:
antal
Datatyp
Medelvärde:
Flöde
Felmarginal för medelvärde:
Flöde
Medelvärde, tusental:
Flöde
Felmarginal för medelvärdel, tusental:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Medelvärde:
Nej
Felmarginal för medelvärde:
Nej
Medelvärde, tusental:
Nej
Felmarginal för medelvärdel, tusental:
Nej
Säsongsrensad
Medelvärde:
Nej
Felmarginal för medelvärde:
Nej
Medelvärde, tusental:
Nej
Felmarginal för medelvärdel, tusental:
Nej
Skapad datum
2020-08-06
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004BE