Åkerarealens användning i hektar efter län/riket och grödgrupp. År 1866 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 25 Valda

Sök

grödgrupp Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 62 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Om tvåhektarsgränsen: Fram till och med 1951 års jordbruksräkning gäller siffrorna för arealanvändningen för alla jordbruksföretag och brukningsenheter. Därefter, alltså från och med 1956 års jordbruksräkning, redovisas arealanvändningen endast vid företag med mer än 2 hektar åkermark. Från och med 2005 ingår dock en del företag med mindre än 2 hektar åker i arealanvändningsstatistiken, om de har trädgårdsodling eller stora djurbesättningar.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-05-11
Kontakt
Jonas Hammarstrand, Jordbruksverket
+46 036-15 6245
statistik@jordbruksverket.se

Enhet
Åkerarealens användning per grödgrupp i hektar:
hektar
Datatyp
Åkerarealens användning per grödgrupp i hektar:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Åkerarealens användning per grödgrupp i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Åkerarealens användning per grödgrupp i hektar:
Nej
Skapad datum
2019-06-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO1901B0