Utgifter för fritidsfisket efter kostnadsslag. År 2013 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kostnadsslag Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Felmarginalen utgör dubbla medelfelet; ett 95-procentigt konfidensintervall utgörs av statistikvärde ± felmarginal.
2013-2017 har skattningar med ett relativt medelfel över 35 % prickats eftersom de bedöms alltför osäkra.

2018 har istället skattningar med ett relativt medelfel över 50 % prickats eftersom de bedöms alltför osäkra.
tabellinnehåll: Utgifter, mnkr , kostnadsslag: Utgifter för övrigt
På grund av att svarsalternativets formulering ändrades 2018 ska jämförelser med tidigare år göras med försiktighet.
tabellinnehåll: Utgifter, mnkr , kostnadsslag: Utgifter för boende
Nytt svarsalterativ 2018.
tabellinnehåll: Utgifter, mnkr , kostnadsslag: Utgifter för restaurangbesök
Nytt svarsalterativ 2018.
tabellinnehåll: Utgifter, mnkr , kostnadsslag: Utgifter för livsmedelsinköp
Nytt svarsalterativ 2018.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-07-02
Kontakt
Martina Kielén, SCB
+46 010-479 67 72
martina.kielen@scb.se

Enhet
Utgifter, mnkr:
mnkr
Felmarginal, utgifter för fritidsfisket, mnkr:
mnkr
Datatyp
Utgifter, mnkr:
Flöde
Felmarginal, utgifter för fritidsfisket, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utgifter, mnkr:
Nej
Felmarginal, utgifter för fritidsfisket, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Utgifter, mnkr:
Nej
Felmarginal, utgifter för fritidsfisket, mnkr:
Nej
Skapad datum
2019-09-17
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Havs- och vattenmyndigheten
Matris
000003QG