Antal dagar i tusental som fritidsfiske bedrivits efter område. År 2013 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

område Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Felmarginalen utgör dubbla medelfelet; ett 95-procentigt konfidensintervall utgörs av statistikvärde ± felmarginal.
2013-2017 har skattningar med ett relativt medelfel över 35 % prickats eftersom de bedöms alltför osäkra.

2018 har istället skattningar med ett relativt medelfel över 50 % prickats eftersom de bedöms alltför osäkra.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-07-02
Kontakt
Martina Kielén, SCB
+46 010-479 67 72
martina.kielen@scb.se

Enhet
Antal dagar i tusental, totalt:
antal
Felmarginal, antal dagar i tusental totalt:
antal
Antal dagar i tusental varav med båt:
antal
Felmarginal, antal dagar i tusental varav med båt:
antal
Datatyp
Antal dagar i tusental, totalt:
Flöde
Felmarginal, antal dagar i tusental totalt:
Flöde
Antal dagar i tusental varav med båt:
Flöde
Felmarginal, antal dagar i tusental varav med båt:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal dagar i tusental, totalt:
Nej
Felmarginal, antal dagar i tusental totalt:
Nej
Antal dagar i tusental varav med båt:
Nej
Felmarginal, antal dagar i tusental varav med båt:
Nej
Säsongsrensad
Antal dagar i tusental, totalt:
Nej
Felmarginal, antal dagar i tusental totalt:
Nej
Antal dagar i tusental varav med båt:
Nej
Felmarginal, antal dagar i tusental varav med båt:
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Havs- och vattenmyndigheten
Matris
000003Q6