Statistikdatabasen
Skördeavkastning efter typgrupp/storleksklass och gröda. År 1996 - 2001
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typgrupp/storleksklass Markera minst ett värde

gröda Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Skördeavkastning
Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) är en stickprovsundersökning vilket betyder att varje tabelluppgift är behäftad med ett urvalsfel. I anslutning till varje redovisning anges den ungefärliga storleken av detta fel. Välj därför även tabelluppgiften Konfidensintervall, +/- (JEU). Felet anges i form av ett 95-procentigt konfidensintervall. Ett redovisat medelvärde om t.ex. 20 000 kronor omges av konfidensintervallet 7 000 kr. Detta betyder att intervallet 20 000 ± 3 500 (= 16 500-23 500) med 95 procents sannolikhet täcker det faktiska medeltalet. Redovisningen i tabellen motsvarar talet 3 500 i exemplet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-01-19
Kontakt
Håkan Tegenrot, SCB
+46 010-479 60 83
hakan.tegenrot@scb.se

Jonas Hammarstrand, Jordbruksverket
+46 036-15 6245
statistik@jordbruksverket.se

Enhet
Skördeavkastning:
kg per hektar
Konfidensintervall, +/-:
kg per hektar
Datatyp
Skördeavkastning:
Medel
Konfidensintervall, +/-:
Pristyp
Skördeavkastning:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Skördeavkastning:
Nej
Konfidensintervall, +/-:
Nej
Säsongsrensad
Skördeavkastning:
Nej
Konfidensintervall, +/-:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0202A6