Jordbruksföretagare efter län/riket och ålder. År 1996 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

ålder

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ålder
Indelningen i åldersklasser har från 1996 anpassats till internationell standard. Från detta år medtas vidare endast en företagare per jordbruksföretag i tabellen (tidigare 1-3).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-09-12
Kontakt
Ulf Svensson, Jordbruksverket
+46 036-15 50 74
ulf.svensson@jordbruksverket.se

Enhet
Jordbruksföretagare:
antal
Referenstid
Jordbruksföretagare:
Juni
Datatyp
Jordbruksföretagare:
Stock
Kalenderkorrigerad
Jordbruksföretagare:
Nej
Säsongsrensad
Jordbruksföretagare:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0106M2