Jordbruksföretag efter län/riket och storleksklass. År 1981-2000, 2003- 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

storleksklass

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Efter år 2000 redovisas antal jordbruksföretag endast de år s.k. strukturundersökning genomförs (hittills 2003 och 2005)
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-09-12
Kontakt
Ulf Svensson, Jordbruksverket
+46 036-15 50 74
ulf.svensson@jordbruksverket.se

Enhet
Jordbruksföretag:
antal
Referenstid
Jordbruksföretag:
Juni
Datatyp
Jordbruksföretag:
Stock
Kalenderkorrigerad
Jordbruksföretag:
Nej
Säsongsrensad
Jordbruksföretag:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0106L2