Jordbruksföretag efter län/riket och företagsform. År 1981-2000, 2003- 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

företagsform

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
företagsform
enskild person
Från år 2000 ändras namnet - enskild person- till- enskild firma
enkelt bolag
Från år 2000 ingår enkelt bolag och dödsbo i övriga
dödsbo
Från år 2000 ingår enkelt bolag och dödsbo i övriga
enskild firma
Från år 2000 ändras namnet - enskild person- till- enskild firma
övriga
Från år 2000 ingår enkelt bolag och dödsbo i övriga

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-09-12
Kontakt
Ulf Svensson, Jordbruksverket
+46 036-15 50 74
ulf.svensson@jordbruksverket.se

Enhet
Jordbruksföretag:
antal
Referenstid
Jordbruksföretag:
Juni
Datatyp
Jordbruksföretag:
Stock
Kalenderkorrigerad
Jordbruksföretag:
Nej
Säsongsrensad
Jordbruksföretag:
Nej
Skapad datum
2020-02-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0106F1