Åkerarealens användning efter län/riket och gröda. År 1981 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

gröda

Totalt 35 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

gröda
Grödspecificeringen har ändrats över tid, vilket innebär att vissa grödor inte finns för hela den redovisade perioden och att vissa grödor har slagits ihop jämfört med specificeringen vid datainsamlingen. Följande kan särskilt noteras: Rågvete introducerades som separat gröda 1993 och ingick 1990-1992 i Blandsäd och rågvete-. - Vitsenap och övriga oljeväxter- som en period insamlats som egen gröda har för hela redovisningsperioden lagts under - Övriga växtslag-. - Grönfoderväxter- slogs 1993-1995 ihop med - Slåttervall-. Utnyttjade slåtter- och betesvallar har slagits ihop för hela perioden.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-09-12
Kontakt
Jimmie Enhäll, Jordbruksverket
+46 036-15 63 42
jimmie.enhall@jordbruksverket.se

Enhet
Åkerareal i hektar:
hektar
Referenstid
Åkerareal i hektar:
Juni
Datatyp
Åkerareal i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Åkerareal i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Åkerareal i hektar:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0104D1