Ägoslagsareal efter kommun. År 1981, 1985, 1989-1999
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

ägoslag

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser endast jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark. Huvuddelen av skogsmarken och en stor del av betesmarken ingår därför inte i redovisningen.
Kommunresultat presenteras inte efter 1999.
ägoslag
annan mark
Ägoslaget - Annan mark- finns inte redovisat efter 1999.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-05-08
Kontakt
Jimmie Enhäll, Jordbruksverket
+46 036-15 63 42
jimmie.enhall@jordbruksverket.se

Enhet
Ägoslagsareal i hektar:
hektar
Referenstid
Ägoslagsareal i hektar:
Juni
Datatyp
Ägoslagsareal i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Ägoslagsareal i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Ägoslagsareal i hektar:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0104D2