Statistikdatabasen
Döda efter region, dödsorsak, ålder och kön. År 1969 - 1996
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

dödsorsak

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Antalet döda i dödsorsaksstatistiken kan avvika något från antalet döda i befolkningsstatistiken, beroende på att bearbetningen av sent inkomna dödsavier avbryts tidigare i befolkningsstatistiken. Olika åldersbegrepp innebär också att siffrorna inte överensstämmer.
dödsorsak
Dödsorsak klassificeras 1969-1986 enligt ICD8 och fr o m 1987 enligt ICD9. ICD-koden är summerad till 52 grupper, den s k Nordiska dödsorsakslistan, som används vid jämförelser mellan de nordiska länderna. Dödsorsak enligt nordiska listan är, trots klassifikationsbytet 1987, jämförbar över tiden.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid dödsfallet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
1998-03-16
Kontakt
John Kling, SCB
+46 010-479 42 52
john.kling@scb.se

Enhet
Döda:
antal
Datatyp
Döda:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Döda:
Nej
Säsongsrensad
Döda:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Socialstyrelsen (SoS)
Matris
HS0301A1