Utgifter för kläder och skor per person (HBS) efter kön, ålder och utgiftsslag. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 1999 - 2001
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 7 Valda

Sök

utgiftsslag

Totalt 6 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Utgifter, kr/person
Undersökningen bygger på uppgifter för ett slumpmässigt urval av individer t.o.m. 74 år. För de individer som ingår i urvalet hämtas uppgifter om övriga individer som ingår i det s.k. kosthushållet. Medelvärdena i tabellerna är således skattningar och hänsyn måste tas till den slumpmässiga osäkerheten i dessa. Osäkerheten uttrycks med en felmarginal som är ett 95-procentigt konfidensintervall. Detta innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet under förutsättning att det inte förekommer några systematiska (icke-slumpmässiga) fel. Alltför osäker skattning för att redovisa ersätts med två punkter. Kläder och skor är de enda utgiftsslag, där utgifterna kan redovisas på individnivå. Kläder och skor är de enda utgiftsslag, där utgifterna kan redovisas på individnivå.
Felmarginal, ±
Vad är felmarginal? Begreppet felmarginal används i urvalsundersökningar när man vill ange osäkerhet i resultaten. Felmarginal är det tal som man lägger till respektive drar ifrån en skattning när man bildar ett konfidensintervall för det sanna populationsvärdet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2002-12-04
Kontakt
Marcus Vingren, SCB
+46 010-479 63 12
marcus.vingren@scb.se

Daniel Kruse, SCB
+46 010-479 65 94
integration@scb.se

Enhet
Utgifter, kr/person:
kr
Felmarginal, ±:
kr
Referenstid
Utgifter, kr/person:
År
Felmarginal, ±:
År
Datatyp
Utgifter, kr/person:
Medel
Felmarginal, ±:
Medel
Pristyp
Utgifter, kr/person:
Löpande Priser
Felmarginal, ±:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Utgifter, kr/person:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Utgifter, kr/person:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0201Q1