Statistikdatabasen
Utgifter för hushåll (HBS) efter hushållstyp och utgiftsslag. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 1999 - 2001
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

hushållstyp

Totalt 6 Valda

Sök

utgiftsslag

Totalt 36 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Utgifter, kr/hushåll
Undersökningen bygger på uppgifter för ett slumpmässigt urval av individer t.o.m. 74 år. För de individer som ingår i urvalet hämtas uppgifter om övriga individer som ingår i det s.k. kosthushållet. Medelvärdena i tabellerna är således skattningar och hänsyn måste tas till den slumpmässiga osäkerheten i dessa. Osäkerheten uttrycks med en felmarginal som är ett 95-procentigt konfidensintervall. Detta innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet under förutsättning att det inte förekommer några systematiska (icke-slumpmässiga) fel. Alltför osäker skattning för att redovisa ersätts med två punkter.
Utgifter, kr/hushåll
För varje utgiftsslag beräknas hushållens totala utgifter och detta divideras sedan med antalet hushåll. Detta ger de genomsnittliga utgifterna för varje utgiftsslag i kronor per hushåll. Genomsnittet beräknas således på samtliga hushåll oberoende av om de har haft den aktuella utgiften eller inte under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften för en viss vara eller tjänst kan vara avsevärt lägre än utgiften i de hushåll som hade den aktuella utgiften under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften har avrundats till 100-tal kr.
Utgifter, kr/hushåll
Hushållet definieras som den grupp personer som bor tillsammans och har en så gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett meningsfullt sätt kan särskiljas, det s.k. kosthushållet.
Felmarginal, ±
Vad är felmarginal? Begreppet felmarginal används i urvalsundersökningar när man vill ange osäkerhet i resultaten. Felmarginal är det tal som man lägger till respektive drar ifrån en skattning när man bildar ett konfidensintervall för det sanna populationsvärdet.
Beräknad populationsstorlek
Skattning av antalet kosthushåll.
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter
Konsumtionsenhet är ett viktsystem som tar hänsyn till hushållets sammansättning. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i hushållet och det försöker man ta hänsyn till vid beräkning av konsumtionsenheter. Om utgiften divideras med den genomsnittliga konsumtionsvikt, som gäller för redovisningsgruppen, kan man göra mer rättvisande jämförelser mellan olika typer av hushåll. Ensamstående 1,16; Sammanboende 1,92; Ytterligare vuxen 0,96; Barn upp till 3 år 0,56; Barn 4-10 år 0,66; Barn 11-17 år 0,76.
tabellinnehåll
Genomsnittligt antal personer
För varje redovisningsgrupp summeras antalet personer i de ingående hushållen och detta divideras sedan med antalet hushåll.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2002-12-04
Kontakt
Marcus Vingren, SCB
+46 010-479 63 12
marcus.vingren@scb.se

Daniel Kruse, SCB
+46 010-479 65 94
integration@scb.se

Enhet
Utgifter, kr/hushåll:
kr
Felmarginal, ±:
kr
Beräknad populationsstorlek:
antal
Genomsnittligt antal personer:
antal
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
antal
Referenstid
Utgifter, kr/hushåll:
År
Felmarginal, ±:
År
Beräknad populationsstorlek:
År
Genomsnittligt antal personer:
År
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
År
Datatyp
Utgifter, kr/hushåll:
Medel
Felmarginal, ±:
Medel
Beräknad populationsstorlek:
Stock
Genomsnittligt antal personer:
Medel
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Medel
Pristyp
Utgifter, kr/hushåll:
Löpande Priser
Felmarginal, ±:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Utgifter, kr/hushåll:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Beräknad populationsstorlek:
Nej
Genomsnittligt antal personer:
Nej
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Nej
Säsongsrensad
Utgifter, kr/hushåll:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Beräknad populationsstorlek:
Nej
Genomsnittligt antal personer:
Nej
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0201F1