Utgifter för hushåll (0-79 år) (HUT) efter disponibel inkomst och utgiftsslag. (Urvalsundersökning.) År 2006 - 2009
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

disponibel inkomst

Totalt 11 Valda

Sök

utgiftsslag

Totalt 139 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Användandet av deciler är ett sätt att dela in hushållen efter disponibel inkomst. Den första decilen omfattar de 10 procent av hushållen som har lägst disponibel inkomst och så vidare.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-12-08
Kontakt
Marcus Vingren, SCB
+46 010-479 63 12
marcus.vingren@scb.se

Daniel Kruse, SCB
+46 010-479 65 94
integration@scb.se

Enhet
Utgifter, kr/hushåll:
kr
Felmarginal för utgifter, ±:
kr
Andel av totala utgifter per hushåll:
procent
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
procentenheter
Beräknad populationsstorlek:
antal
Genomsnittligt antal personer:
antal
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
antal
Referenstid
Utgifter, kr/hushåll:
År
Felmarginal för utgifter, ±:
År
Andel av totala utgifter per hushåll:
År
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
År
Beräknad populationsstorlek:
År
Genomsnittligt antal personer:
År
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
År
Datatyp
Utgifter, kr/hushåll:
Medel
Felmarginal för utgifter, ±:
Medel
Andel av totala utgifter per hushåll:
Medel
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Medel
Beräknad populationsstorlek:
Medel
Genomsnittligt antal personer:
Medel
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Medel
Pristyp
Utgifter, kr/hushåll:
Löpande Priser
Felmarginal för utgifter, ±:
Löpande Priser
Andel av totala utgifter per hushåll:
Löpande Priser
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Utgifter, kr/hushåll:
Nej
Felmarginal för utgifter, ±:
Nej
Andel av totala utgifter per hushåll:
Nej
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Nej
Beräknad populationsstorlek:
Nej
Genomsnittligt antal personer:
Nej
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Nej
Säsongsrensad
Utgifter, kr/hushåll:
Nej
Felmarginal för utgifter, ±:
Nej
Andel av totala utgifter per hushåll:
Nej
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Nej
Beräknad populationsstorlek:
Nej
Genomsnittligt antal personer:
Nej
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0201AA