Antal personer per hushåll efter region och boendeform. År 2012 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

boendeform

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer eller hushåll färre än fem prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
Modellen att beräkna registerbaserad hushållsstatistik förändrades år 2016. I samband med det reviderades även tidigare publicerad boendestatistik för åren 2012–2015.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-04-25
Kontakt
Lovisa Sköld, SCB
+46 010-479 64 74
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson, SCB
+46 010-479 69 98
karin.rosen@scb.se

Enhet
Antal personer per hushåll:
antal
Referenstid
Antal personer per hushåll:
31 december respektive år
Datatyp
Antal personer per hushåll:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal personer per hushåll:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer per hushåll:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000TT