Skatter (antal personer, medelvärden och totalsumma) efter region, typ av skatt, kön, ålder och inkomstklass. År 2000 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

typ av skatt Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

inkomstklass

Totalt 27 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
Tabellen innehåller personer som någon gång under inkomståret var folkbokförda i riket.
inkomstklass
.. betyder att uppgift är lika med noll eller borttagen av sekretesskäl.
inkomstklass
.. betyder att uppgift är lika med noll eller borttagen av sekretesskäl.
inkomstklass
.. betyder att uppgift är lika med noll eller borttagen av sekretesskäl.
inkomstklass
.. betyder att uppgift är lika med noll eller borttagen av sekretesskäl.
inkomstklass
.. betyder att uppgift är lika med noll eller borttagen av sekretesskäl.
inkomstklass
Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst
inkomstklass
Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst
inkomstklass
Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst
inkomstklass
Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst
inkomstklass
Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst
tabellinnehåll
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr
Medelvärde för dem med värde= Medelvärde beräknat för de personer som har betalat aktuell skatt.
Medelvärde för alla, tkr
Medelvärde för alla= Medelvärde för samtliga personer i vald redovisningsgrupp, dvs inklusive de som inte har betalat aktuell skatt.
typ av skatt
fastighetsskatt, tomt
Inkomstår 2008 avskaffades fastighetsskatten på bostäder (småhus och hyreshus) och ersattes med en fastighetsavgift. Fastighetsskatt betalas fortfarande för tomtmark.
fastighetsavgift
Inkomstår 2008 avskaffades fastighetsskatten på bostäder (småhus och hyreshus) och ersattes med en fastighetsavgift. Fastighetsskatt betalas fortfarande för tomtmark.
slutlig skatt
I slutlig skatt ingår statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, statlig inkomstskatt på kapitalinkomster, fastighetsskatt (mot dessa fyra skatter kan skattereduktion ha erhållits för fastighetsskatt, byggnadsarbete på bostadshus, och underskott av kapital), förmögenhetsskatt, allmänna egenavgifter samt egenavgifter och skatter för näringsverksamma. Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning ingår ej.
tabellinnehåll: Antal personer som betalar skatt , typ av skatt: slutlig skatt
Slutlig skatt = Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning ingår ej.
tabellinnehåll: Medelvärde för alla, tkr , typ av skatt: slutlig skatt
Slutlig skatt = Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning ingår ej.
tabellinnehåll: Medelvärde för de som betalar skatt, tkr , typ av skatt: slutlig skatt
Slutlig skatt = Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning ingår ej.
tabellinnehåll: Totalsumma, mnkr , typ av skatt: slutlig skatt
Slutlig skatt = Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning ingår ej.
tabellinnehåll: Antal personer som betalar skatt , typ av skatt: övriga skatter
Övriga skatter är summan av Egenavgifter och allmän löneavgift, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Avkastningsskatt, Särskild löneskatt på pensionskostnader, Expansionsfondsskatt, Begravningsavgift samt Avgift till svenska kyrkan och annat trossamfund.
tabellinnehåll: Medelvärde för alla, tkr , typ av skatt: övriga skatter
Övriga skatter är summan av Egenavgifter och allmän löneavgift, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Avkastningsskatt, Särskild löneskatt på pensionskostnader, Expansionsfondsskatt, Begravningsavgift samt Avgift till svenska kyrkan och annat trossamfund.
tabellinnehåll: Medelvärde för de som betalar skatt, tkr , typ av skatt: övriga skatter
Övriga skatter är summan av Egenavgifter och allmän löneavgift, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Avkastningsskatt, Särskild löneskatt på pensionskostnader, Expansionsfondsskatt, Begravningsavgift samt Avgift till svenska kyrkan och annat trossamfund.
tabellinnehåll: Totalsumma, mnkr , typ av skatt: övriga skatter
Övriga skatter är summan av Egenavgifter och allmän löneavgift, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Avkastningsskatt, Särskild löneskatt på pensionskostnader, Expansionsfondsskatt, Begravningsavgift samt Avgift till svenska kyrkan och annat trossamfund.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal personer som betalar skatt:
antal
Antal personer:
antal
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr:
tkr
Medelvärde för alla, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Kontakt
Hans Heggemann, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 68 10
Fax: +46
e-post: hans.heggemann@scb.se
Petter Lundberg, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 60 15
Fax: +46
e-post: petter.lundberg@scb.se
Senast uppdaterad
Antal personer som betalar skatt:
2018-01-31
Antal personer:
2018-01-31
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr:
2018-01-31
Medelvärde för alla, tkr:
2018-01-31
Totalsumma, mnkr:
2018-01-31
Referenstid
Antal personer som betalar skatt:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr:
31 december respektive år
Medelvärde för alla, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Antal personer som betalar skatt:
Stock
Antal personer:
Stock
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr:
Stock
Medelvärde för alla, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal personer som betalar skatt:
Nej
Antal personer:
Nej
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr:
Nej
Medelvärde för alla, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer som betalar skatt:
Nej
Antal personer:
Nej
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr:
Nej
Medelvärde för alla, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Skapad datum
2018-06-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
HE0110S6