Antal personer med beskattningsbar förvärvsinkomst efter region, kön, ålder och skiktgräns. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

skiktgräns Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
Tabellen innehåller personer som någon gång under inkomståret var folkbokförda i riket.
Beskattningsbar förvärvsinkomst är taxerad förvärvsinkomst minskad med avdrag för allmän pensionsavgift, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.
skiktgräns
Skiktgränserna för statlig inkomstskatt höjs i regel med KPI + 2 procent varje år (se Bra att veta under rubriken Fakta om statistiken på hemsidan). Inkomster över den lägre skiktgränsen beskattas med 20 procent och inkomster över den högre skiktgränsen beskattas med 25 procent.
skiktgräns
Skiktgräns 1; år 2009: 367 600 kr, år 2008: 328 800 kr, år 2007 316 700 kr, år 2006 306 001 kr, år 2005 298 601 kr, år 2004 291 801 kr, år 2003 284 301 kr, år 2002 273 801 kr, år 2001 252 001 kr, år 2000 232 601 kr.
Skiktgräns 2; år 2009: 526 200 kr, år 2008: 495 000 kr, år 2007 476 7 00 kr, år 2006 460 601 kr, år 2005 450 501 kr, år 2004 441 301 kr, år 2003 430 001 kr, år 2002 414 201 kr, år 2001 390 401 kr, år 2006 374 001 kr.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Referenstid
Antal:
31 december respektive år
Datatyp
Antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Skapad datum
2020-07-10
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0110F8