Statistikdatabasen
Beskattningsbar förmögenhet efter region, taxeringsenhet, ålder och förmögenhetsklass. År 2001 - 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

taxeringsenhet

Totalt 4 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

förmögenhetsklass Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
Tabellen innehåller personer som någon gång under inkomståret var folkbokförda i riket.
År 2001 redovisas förmögenheter över 1 000 000 kronor för ensamstående och över 1 500 000 kronor för sambeskattade. År 2002-2004 redovisas förmögenheter över 1 500 000 kronor för ensamstående och över 2 000 000 kronor för sambeskattade. År 2005 och 2006 redovisas förmögenheten över 1 500 000 kronor för ensamstående och över 3 000 000 kronor för sambeskattade.
taxeringsenhet
Taxeringsenhet är gifta/sambor, ensamstående kvinnor och ensamstående män. Som sambor räknas ogifta par med gemensamt barn. Som ensamstående räknas ogifta par utan gemensamma barn.
taxeringsenhet
Taxeringsenhet är gifta/sambor, ensamstående kvinnor och ensamstående män. Som sambor räknas ogifta par med gemensamt barn. Som ensamstående räknas ogifta par utan gemensamma barn.
taxeringsenhet
Taxeringsenhet är gifta/sambor, ensamstående kvinnor och ensamstående män. Som sambor räknas ogifta par med gemensamt barn. Som ensamstående räknas ogifta par utan gemensamma barn.
taxeringsenhet
Medelvärdet är beräknat för taxeringsenheter med en beskattningsbar förmögenhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-02-21
Kontakt
Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Enhet
Antal taxeringsenheter:
antal taxeringsenheter
Medelvärde, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal taxeringsenheter:
31 december respektive år
Medelvärde, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Antal taxeringsenheter:
Stock
Medelvärde, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0110G3