Statistikdatabasen
Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 resp år efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 1991 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

inkomstklass

Totalt 27 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2017-05-09. Data avseende år 2015 har korrigerats.
Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
tabellinnehåll
Medelinkomst, tkr
Sammanräknad förvärvsinkomst
Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelinkomst, tkr:
tkr
Medianinkomst, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Antal personer:
antal
Referenstid
Medelinkomst, tkr:
31 december respektive år
Medianinkomst, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Datatyp
Medelinkomst, tkr:
Stock
Medianinkomst, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Antal personer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0110K1