Antal helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år efter region och kön. Månad 2014M01 - 2018M06
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 54 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder
Uppgift om kommun saknas för vissa ersättningsdagar. Antalet helårsekvivalenter i riket är därför något lägre i denna tabell jämfört med uppgiften som publiceras i tabellerna under rubriken ”Tabeller och diagram”.
Ekonomiskt bistånd
Vissa kommuner har bortfall för en eller flera månader. För dessa kommuner redovisas antalet helårsekvivalenter som 0. För december 2017 finns ingen uppgift för ekonomiskt bistånd alls i nuläget. Någon justering för bortfall har inte gjorts utan ”Summa helårsekvivalenter” samt ”Andel av befolkningen 20-64 år” är något underskattad.
I tabellerna under rubriken ”Tabeller och diagram” är bortfall för ekonomiskt bistånd justerat med senaste kända uppgift. I dessa tabeller finns även redovisat vilka kommuner som har bortfall för respektive månad.
Uppgifterna för 2017 är preliminära.
Folkmängd
Folkmängden avser befolkningen den sista i respektive månad.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Sjukpenning:
antal
Sjuk- och aktivitetsersersättning:
antal
Arbetslöshet:
antal
Arbetsmarknadsåtgärder:
antal
Ekonomiskt bistånd:
antal
Summa helårsekvivalenter:
antal
Folkmängd 20-64 år:
antal
Andel av befolkningen 20-64 år:
andel
Kontakt
Annica Wallerå, SCB
Telefon: +46 010-479 62 38
Fax: +46
e-post: annica.wallera@scb.se
Senast uppdaterad
Sjukpenning:
2018-09-10
Sjuk- och aktivitetsersersättning:
2018-09-10
Arbetslöshet:
2018-09-10
Arbetsmarknadsåtgärder:
2018-09-10
Ekonomiskt bistånd:
2018-09-10
Summa helårsekvivalenter:
2018-09-10
Folkmängd 20-64 år:
2018-09-10
Andel av befolkningen 20-64 år:
2018-09-10
Referenstid
Sjukpenning:
Månad
Sjuk- och aktivitetsersersättning:
Månad
Arbetslöshet:
Månad
Arbetsmarknadsåtgärder:
Månad
Ekonomiskt bistånd:
Månad
Summa helårsekvivalenter:
Månad
Folkmängd 20-64 år:
Månad
Andel av befolkningen 20-64 år:
Månad
Datatyp
Sjukpenning:
Stock
Sjuk- och aktivitetsersersättning:
Stock
Arbetslöshet:
Stock
Arbetsmarknadsåtgärder:
Stock
Ekonomiskt bistånd:
Stock
Summa helårsekvivalenter:
Stock
Folkmängd 20-64 år:
Stock
Andel av befolkningen 20-64 år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sjukpenning:
Nej
Sjuk- och aktivitetsersersättning:
Nej
Arbetslöshet:
Nej
Arbetsmarknadsåtgärder:
Nej
Ekonomiskt bistånd:
Nej
Summa helårsekvivalenter:
Nej
Folkmängd 20-64 år:
Nej
Andel av befolkningen 20-64 år:
Nej
Säsongsrensad
Sjukpenning:
Nej
Sjuk- och aktivitetsersersättning:
Nej
Arbetslöshet:
Nej
Arbetsmarknadsåtgärder:
Nej
Ekonomiskt bistånd:
Nej
Summa helårsekvivalenter:
Nej
Folkmängd 20-64 år:
Nej
Andel av befolkningen 20-64 år:
Nej
Skapad datum
2019-04-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0000AY