Antal helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år efter region och ålder. Månad 2014M01 - 2019M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

region

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och etableringsersättning
Uppgift om kommun saknas för vissa ersättningsdagar. Antalet helårsekvivalenter i riket är därför något lägre i denna tabell jämfört med uppgiften som publiceras i tabellerna under rubriken ”Tabeller och diagram”.
Ekonomiskt bistånd
Vissa kommuner har bortfall för en eller flera månader. För dessa kommuner redovisas antalet helårsekvivalenter som 0.
I tabellerna under rubriken ”Tabeller och diagram” är bortfall för ekonomiskt bistånd justerat med senaste kända uppgift. I dessa tabeller finns även redovisat vilka kommuner som har bortfall för respektive månad.
Uppgifterna för 2019 är preliminära.
Folkmängd
Folkmängden avser befolkningen den sista i respektive månad.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-03-27
Kontakt
Annica Wallerå, SCB
+46 010-479 62 38
annica.wallera@scb.se

Enhet
Sjukpenning:
antal
Sjuk- och aktivitetsersersättning:
antal
Arbetslöshet:
antal
Arbetsmarknadsåtgärder:
antal
Ekonomiskt bistånd:
antal
Etableringsersättning:
antal
Summa helårsekvivalenter:
antal
Folkmängd 20-64 år:
antal
Andel av befolkningen 20-64 år:
andel
Referenstid
Sjukpenning:
Månad
Sjuk- och aktivitetsersersättning:
Månad
Arbetslöshet:
Månad
Arbetsmarknadsåtgärder:
Månad
Ekonomiskt bistånd:
Månad
Etableringsersättning:
Månad
Summa helårsekvivalenter:
Månad
Folkmängd 20-64 år:
Månad
Andel av befolkningen 20-64 år:
Månad
Datatyp
Sjukpenning:
Stock
Sjuk- och aktivitetsersersättning:
Stock
Arbetslöshet:
Stock
Arbetsmarknadsåtgärder:
Stock
Ekonomiskt bistånd:
Stock
Etableringsersättning:
Stock
Summa helårsekvivalenter:
Stock
Folkmängd 20-64 år:
Stock
Andel av befolkningen 20-64 år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sjukpenning:
Nej
Sjuk- och aktivitetsersersättning:
Nej
Arbetslöshet:
Nej
Arbetsmarknadsåtgärder:
Nej
Ekonomiskt bistånd:
Nej
Etableringsersättning:
Nej
Summa helårsekvivalenter:
Nej
Folkmängd 20-64 år:
Nej
Andel av befolkningen 20-64 år:
Nej
Säsongsrensad
Sjukpenning:
Nej
Sjuk- och aktivitetsersersättning:
Nej
Arbetslöshet:
Nej
Arbetsmarknadsåtgärder:
Nej
Ekonomiskt bistånd:
Nej
Etableringsersättning:
Nej
Summa helårsekvivalenter:
Nej
Folkmängd 20-64 år:
Nej
Andel av befolkningen 20-64 år:
Nej
Skapad datum
2020-04-04
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000038D