Statistikdatabasen
Tjänstehandel. Export och import efter kontopost. Kvartal, redovisas i miljoner kronor 1982K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

export och import Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 154 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Kontoposten 10.4.3 övriga tjänster ändrade fr.o.m. 2017 innehåll vilket har lett till ett lägre värde. Underliggande insamlingsvariabeln tjänster mellan koncernföretag som ej omfattas av andra tjänsteslag har tagits bort. Kontoposten består nu endast av insamlingsvariabeln övriga affärstjänster som ej omfattas av andra tjänsteslag. Förändringen fick till följd att övriga kontoposter i olika omfattning ökade i värde.
Statistiken har reviderats för åren 2018 och 2019 i samband med publiceringen av uppgifter för första kvartalet 2020. Revideringen har gett upphov till ett tidsseriebrott mellan år 2017 och 2018. Åren före 2018 kommer att revideras under 2020. Av samma anledning saknas tillsvidare uppgifter om landgruppen EU27 för perioder före 2018.
kontopost
7.2 FISIM (Finansiell förmedlingstjänst indirekt beräknad)
FISIM är en beräknad finansiell förmedlingstjänst som avser tjänsteinnehållet vid inlåning/utlåning.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-07
Kontakt
Tea Unnebäck, SCB
+46 010-479 40 10
tea.unneback@scb.se

Enhet
Tjänstehandel, miljoner kronor:
miljoner kr
Datatyp
Tjänstehandel, miljoner kronor:
Kalenderkorrigerad
Tjänstehandel, miljoner kronor:
Nej
Säsongsrensad
Tjänstehandel, miljoner kronor:
Nej
Skapad datum
2020-12-01
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000002WX