Tjänstehandel. Export och import efter kontopost. År, redovisas i miljoner kronor 1982 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

export och import Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 38 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Kontoposten 10.4.3 övriga tjänster ändrade fr.o.m. 2017 innehåll vilket har lett till ett lägre värde. Underliggande insamlingsvariabeln tjänster mellan koncernföretag som ej omfattas av andra tjänsteslag har tagits bort. Kontoposten består nu endast av insamlingsvariabeln övriga affärstjänster som ej omfattas av andra tjänsteslag. Förändringen fick till följd att övriga kontoposter i olika omfattning ökade i värde.
I november 2018 ändrades tabellen så att samtliga värden publiceras i miljoner kronor istället för miljarder kronor.
kontopost
7.2 FISIM (Finansiell förmedlingstjänst indirekt beräknad)
FISIM är en beräknad finansiell förmedlingstjänst som avser tjänsteinnehållet vid inlåning/utlåning.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-03-09
Kontakt
Tea Unnebäck, SCB
+46 010-479 40 10
tea.unneback@scb.se

Enhet
Tjänstehandel, miljoner kronor:
miljoner kr
Datatyp
Tjänstehandel, miljoner kronor:
Kalenderkorrigerad
Tjänstehandel, miljoner kronor:
Nej
Säsongsrensad
Tjänstehandel, miljoner kronor:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000002WY