Tjänstehandel. Export och import efter land. Kvartal, redovisas i miljoner kronor 2004K1 - 2019K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

export och import Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

land Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 64 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Innehållsdefinitionen för länderna Finland, Frankrike, Spanien och USA har justerats jämfört med motsvarande publicering 20160302. Finland inkluderar numera även Åland, Spanien är inklusive Cueta och Melilla, USA är inklusive Puerto Rico och Frankrike är inklusive Saint-Barthélemy, Franska Guyana, Guadelope, Monaco, Saint Martin, Martinique, Saint Pierre och Miquelon, Réunion, Mayotte samt Frankrike Metropolitan.
export och import
Undersökningen om utrikeshandel med tjänster är i första hand utformad för att säkerställa god tillförlitlighet i skattningar av tjänsteslag – utan landfördelning. Den landfördelade statistiken bedöms vara mer tillförlitlig ju större handelspartnern är. För värdemässigt små handelspartner anses osäkerheten i skattningarna vara betydande. Därför publiceras endast statistik för värdemässigt stora länder.

I insamlad data förekommer även ej landfördelade värden. Från och med 2013 landfördelas dessa värden i större utsträckning än tidigare. Fördelningen görs med hjälp av insamlade landfördelade uppgifter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-03-09
Kontakt
Tea Unnebäck, SCB
+46 010-479 40 10
tea.unneback@scb.se

Enhet
Tjänstehandel i miljoner kronor:
miljoner kr
Datatyp
Tjänstehandel i miljoner kronor:
Kalenderkorrigerad
Tjänstehandel i miljoner kronor:
Nej
Säsongsrensad
Tjänstehandel i miljoner kronor:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000001OD