Varuexportens och varuimportens volymutveckling, procentuell förändring jämfört med motsvarande period året innan. Kvartal 2010K1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Att presentera resultatet i form av diagram är inte att rekommendera.
kvartal
2019K1
Starkare varuexport än varuimport första kvartalet


Den svenska varuexportens volym, d.v.s. exportens värde i fasta priser, ökade med 4 procent under första kvartalet 2019, jämfört med första kvartalet 2018.


Den svenska varuimportens volym, d.v.s. importens värde i fasta priser, var oförändrad under första kvartalet 2019, jämfört med första kvartalet 2018.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-28
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Aktuellt kvartal:
procentuell förändring
Ackumulerade kvartal under innevarande år:
procentuell förändring
Referenstid
Aktuellt kvartal:
Kvartal
Ackumulerade kvartal under innevarande år:
Ackumulerade kvartal
Datatyp
Aktuellt kvartal:
Flöde
Ackumulerade kvartal under innevarande år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Aktuellt kvartal:
Nej
Ackumulerade kvartal under innevarande år:
Nej
Säsongsrensad
Aktuellt kvartal:
Nej
Ackumulerade kvartal under innevarande år:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201AW