Varuexport, varuimport och handelsnetto. Månad 2014M03 - 2019M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 65 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Observera att tidigare perioder inte revideras i samband med ny publicering.
tabellinnehåll: Aktuell period , månad: 2019M07
Handelsnettot 6,7 miljarder kronor i juli

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 6,7 miljarder kronor under juli 2019 enligt preliminära beräkningar. För juli 2018 var det ett underskott på 1,2 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juli uppgick till 122,8 miljarder kronor och varuimporten till 116,1 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 13 procent, medan varuimporten har ökat i värde med 6 procent jämfört med juli 2018.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 16,2 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 9,5 miljarder.

Antalet vardagar i juli 2019 var en mer jämfört med juli 2018.

Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 9 procent, medan varuimporten har ökat med 3 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 893,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 863,0 miljarder. Handelsnettot för januari – juli 2019 gav därmed ett överskott på 30,9 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett underskott på 18,2 miljarder kronor.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-08-27
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Aktuell period:
miljarder sek
Hittills under innevarande år:
miljarder sek
Senaste 12 månader:
miljarder sek
Referenstid
Aktuell period:
Månad
Hittills under innevarande år:
Månad
Senaste 12 månader:
Månad
Datatyp
Aktuell period:
Flöde
Hittills under innevarande år:
Flöde
Senaste 12 månader:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Aktuell period:
Nej
Hittills under innevarande år:
Nej
Senaste 12 månader:
Nej
Säsongsrensad
Aktuell period:
Nej
Hittills under innevarande år:
Nej
Senaste 12 månader:
Nej
Skapad datum
2019-09-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201A5