Varuexport, varuimport och handelsnetto. Månad 2014M03 - 2019M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 70 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Observera att tidigare perioder inte revideras i samband med ny publicering.
tabellinnehåll: Aktuell period , månad: 2019M12
Handelsnettot 0,3 miljarder kronor i december

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 0,3 miljarder kronor under december 2019 enligt preliminära beräkningar. För december 2018 var det ett underskott på 7,2 miljarder kronor.

Varuexportens värde under december uppgick till 116,0 miljarder kronor och varuimporten till 115,7 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 5 procent, medan varuimporten har minskat i värde med 1 procent jämfört med december 2018.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 16,9 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 16,6 miljarder.

Det var en vardag mer i december 2019 än i december 2018.

Under 2019 har värdet för varuexporten ökat med 5 procent, medan varuimporten har ökat med 1 procent jämfört med 2018. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1517,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 1497,4 miljarder. Handelsnettot för 2019 gav därmed ett överskott på 20,1 miljarder kronor. För 2018 noterades ett underskott på 40,7 miljarder kronor.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-28
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Aktuell period:
miljarder sek
Hittills under innevarande år:
miljarder sek
Senaste 12 månader:
miljarder sek
Referenstid
Aktuell period:
Månad
Hittills under innevarande år:
Månad
Senaste 12 månader:
Månad
Datatyp
Aktuell period:
Flöde
Hittills under innevarande år:
Flöde
Senaste 12 månader:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Aktuell period:
Nej
Hittills under innevarande år:
Nej
Senaste 12 månader:
Nej
Säsongsrensad
Aktuell period:
Nej
Hittills under innevarande år:
Nej
Senaste 12 månader:
Nej
Skapad datum
2020-02-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201A5