Statistikdatabasen
Varuexport, varuimport och handelsnetto. Månad 2014M03 - 2020M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 77 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Observera att tidigare perioder inte revideras i samband med ny publicering.
tabellinnehåll: Aktuell period , månad: 2020M07
Handelsnettot 2,9 miljarder kronor i juli

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 2,9 miljarder kronor under juli 2020, enligt preliminära beräkningar. För juli 2019 var det ett överskott på 6,4 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juli uppgick till 103,8 miljarder kronor, och varuimporten till 100,9 miljarder. Motsvarande värden för juli 2019 var 122,7 miljarder kronor för varuexporten och 116,3 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed minskat i värde med 15 procent, och varuimporten har minskat med 13 procent jämfört med juli 2019. Det var lika många vardagar i juli 2020 som i juli 2019.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 16,8 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 13,9 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.

Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 8 procent, och varuimporten minskat med 10 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 821,5 miljarder kronor, och varuimportvärdet till 777,0 miljarder. Handelsnettot för januari – juli 2020 gav därmed ett överskott på 44,5 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 25,0 miljarder kronor.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-27
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Aktuell period:
miljarder sek
Hittills under innevarande år:
miljarder sek
Senaste 12 månader:
miljarder sek
Referenstid
Aktuell period:
Månad
Hittills under innevarande år:
Månad
Senaste 12 månader:
Månad
Datatyp
Aktuell period:
Flöde
Hittills under innevarande år:
Flöde
Senaste 12 månader:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Aktuell period:
Nej
Hittills under innevarande år:
Nej
Senaste 12 månader:
Nej
Säsongsrensad
Aktuell period:
Nej
Hittills under innevarande år:
Nej
Senaste 12 månader:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201A5